پیدا

برگزاری مراسم یادواره ی معلم شهرستان قائم شهربامحوریت اولین معلم شهیداستان مازندران معلم شهید

درخواست حذف اطلاعات

مراسم یادواره ی معلم شهرستان قائم شهربامحوریت اولین معلم شهیداستان مازندران معلم شهیدعلی ولیپو اشاکلائی بهمت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان که ازستادبزرگداشت محسوب میشدندمورخه 97/2/18باحضورمدیرکل کتابخانه های عمومی استان خانم آرزوولیپورومدیرکل اموربانوان استانداری خانم طوسی ومسئولین استانی وشهرستانی وخانواده معظم ،مسئول کتابخانه عمومی مرحوم حسین گران قراخیل ، مسئولین وکتابداران واعضای فعال کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهر واصحاب رسانه بااجرای برنامه های متفاوت فرهنگی ازجمله ب ایی نمایشگاه کتاب و ع وپوسترباعنوان نمایشگاه مشق عشق بامحوریت شهیدمرتضی مطهری ومیزاهدای کتاب اهدای دانایی باعنوان جشن اهدای کتاب توسط فرهنگیان خیروبزرگواربهمراه اهداپکیچ فرهنگی به مدعوین وایرادسخنرانی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برای حاضرین درحضورفرماندارارزشی شهرستان جناب آقای محمدی ودیگربرنامه ها همراه بودد ایان تندیس اولین شهیدم ع حرم شهرستان قائم شهرمحمدبلباسی واولین معلم شهیداستان مازندران علی پو اشاکلائی به فرماندارمحترم مهدی محمدی وملیحه حاجیان همسرشهیدعلی ولیپورتهیه شده توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهرتوسط پرنیاشعبانی سفیرکتاب وکت ارطلایی کتابخانه های عمومی شهرستان اهدا گردید. 0gh1_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û²û±û¹û´û±ûµû¹û¸û¶û±.jpg plrq_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û²û±û¹ûµû±ûµû±û±ûµû¶.jpgunn9_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û²û±û¹û´û¸û±û²û¶û²û°.jpg zkaw_pixlr_û²û°û±û¹û°û²û²û²û²û°û°û²û²ûµû±û³û²[1].jpg