پیدا

طراحی و توزیع بروشور با موضوع مهدویت (کتابخانه عمومی مرحوم حسین گران قراخیل)

درخواست حذف اطلاعات

بروشور با محوریت منتظران موعود مورخه 20 / 2 / 97 توسط مسئول کتابخانه عمومی مرحوم حسین گران طراحی و در کتابخانه میان اعضای فعال ومراجعین توزیع گردید.