پیدا

«روز قدر کتاب»

درخواست حذف اطلاعات

بازدید ی از نمایشگاه کتاب تهران - کراپ شده - کراپ شده - کراپ شده وم تلاش برای حفظ و صیانت از اصول و معارف دینی و انقل و اخلاقی در انتشار کتاب، حل مشکلات عرصۀ نشر از نظر کاغذ، چاپ و کیفیت انتشار و حمایت از جریان مؤمن و انقل در عرصۀ کتاب از جمله مطالبات معظم انقلاب از مسئولان و مدیران فرهنگی کشور است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، حضرت آیت الله صبح ۲۱ اردیبهشت ماه به مدت یک ساعت و نیم از سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید د. از این رو پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir در یادداشتی به قلم آقای علیرضا مختا ور قهرودی، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور و معاون نشر مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب ی که در بازدید دیروز انقلاب حاضر بودند، به زوایای مختلف این رویداد فرهنگی پرداخته است. بازدید حضرت آیت الله العظمی انقلاب ی از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مهم ترین خبر فرهنگی از آغاز سال جاری تاکنون است. حدود ۵۰ غرفۀ ناشران بخش عمومی نمایشگاه کتاب، مورد بازدید ایشان قرار گرفت. آنچه در حدود ۱۲۰ دقیقۀ این بازدید گذشت، حاوی مطالب بسیار متنوع، جالب، خواندنی و شنیدنی و بااهمیتی است که به دلایل مختلف مجال و امکان روایت تمام جزئیات آن فعلاً مقدور نیست. تصاویر و روایت های برخی حاضران، غرفه داران و مسئولین بخش های مختلف از این دیدار، هر یک بخشی از روایت کامل را تشکیل می دهد اما حتی ترکیب و تجمیع همۀ این متفرقات نمی تواند روایت دقیق و جامعی که حاوی هدف اصلی این بازدید و نتایج مورد نظر آن باشد را ارائه دهد. راوی این سطور با ملاحظۀ نکات فوق صرفاً به چند نکتۀ کلی و البته اساسی از دیدار معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب اشاره می کند؛ به این امید که آنان که نقشی در ساماندهی و بهبود امور تولید و نشر کتاب در ایران را بر عهده دارند و نیز ناشران و نویسندگان و مترجمان را مفید واقع شود. ان شاءالله ۱) همچون تمامی دیدارهای قبلی از نمایشگاه کتاب و نیز دیدارهای مختلف و متعدد با نویسندگان و مترجمان و اهالی قلم و نشر و فرهنگ، آنچه بیش از هر موضوعی معلوم و مشخص بود آشنایی گسترده و عمیق ایشان با دنیای کتاب بود. از یادآوری خاطرات مطالعۀ کتاب های خاص در دهه های گذشته تا بازگویی بخشی از نکات انتقادی مطرح شده با مترجمان، همچنین آشنایی با ناشران قدیمی و پیش وت؛ به این همه معلومات اضافه کنید بخشی از تذکره و شناخت از سوابق و خاندان برخی نویسندگان و علما که در ضمن مواجهه با کت یا نامی از آن درگذشتگان خطاب به مسئولین غرفه ها یا مسئولین و همراهان ارائه شد. در این بازدید و در بازدیدهای نمایشگاه های کتاب قبلی نیز بارها این اتفاق تکرار شد که برخی از مسئولین و همراهان و حتی ناشران و غرفه داران از عهدۀ پاسخ به برخی پرسش های مربوط به کتاب یا نویسنده و مترجم و نیز امور هنری و فنی کتاب برنیامدند که ذکر نمونه های آن فرصتی دیگر می طلبد. ۲) آنچه در نکتۀ اول ذکر شد عمدتاً مربوط به اطلاعات کتاب شناسی است. امروزه در علوم و رشته های مختلف بسیار، کارشناسانی وجود دارند که دربارۀ موضوعات مختلف به عنوان مثال «عرصۀ کتاب» دارای اطلاعات گسترده اند اما خود، اغلب آن کتب را نخوانده اند. همچنان که بسیاری از ناشران و کتابداران و متصدیان عرصۀ فرهنگی، خود حتی اگر از فن کتاب شناسی برخوردار باشند وماً کتب مورد اشاره در مباحث مختلف را مطالعه نکرده اند. اما دربارۀ حضرت آیت الله همۀ اهالی فرهنگ تصریح و تصدیق می کنند که ایشان یک کتاب خوان حرفه ای و عمیق و با حافظۀ فوق العاده در به خاطر سپردن موضوع، محتوا و دیگر مسائل مربوط به کتاب می باشند. انقلاب در همین دیدارِ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در بازدید از برخی غرفه ها به مطالعۀ برخی کتاب ها با ذکر سال مطالعه اشاره د؛ جالب اینکه عمر این کتاب ها و زمان مطالعۀ این کتاب ها توسط ایشان گاه نزدیک به دو برابر سن غرفه دارانی بود که این کتاب ها را در نمایشگاه به ایشان ارائه می دادند! افراد متعددی هستند که اهل مطالعۀ کتاب در یک یا چند حوزه می باشند اما افرادی که کتاب های حوزه های بسیار متعدد و متنوع از معارف دینی، فقه، کلام و فلسفه گرفته تا ادبیات کهن و معاصر و ادبیات جهان تا علوم انسانی و تاریخ و شعر و سیاست و حتی کتاب هایی که برای ک ن و نوجوانان تألیف می شود و ... و ... را مورد مطالعه قرار داده و نیز نسبت به آن کتب، دارای نظر علمی و گاه انتقادی با دلایل باشند، بسیار کم است. اگر محققی فقط دیدگاه ها و اظهارنظرهای حضرت آیت الله در حوزۀ کتاب را که تاکنون در مجالس و محافل عمومی مطرح یا منتشر شده -که حجم آن در این موضوع بسیار بسیار کمتر از نظرات منتشرنشدۀ ایشان است- جمع آوری کند، خواهد دید از نظر گسترۀ موضوعی و عمق مطالعه و وجهۀ نظر انتقادی و تحلیلی نسبت به کتاب ها، چه گستره و عمقی در مطالعات ایشان از نظر کمی و کیفی وجود دارد. ۳) نکتۀ مهم دیگر در بررسی و تحلیل بیانات ایشان در دیدار از نمایشگاه های کتابِ تمامی سال های قبلی و سال جاری آن است که به اقتضای بازدید و گاه سطح غرفه داران، طبیعتاً نظرات معظم له به صورت مشروح و کامل در بازدیدی کوتاه از هر غرفه با وجود کتاب های متعدد بیان نمی شود و لذا استناد به یک عبارت کوتاه در این بازدیدها برای اطلاع از نظر جامع ایشان دربارۀ کتاب یا کتاب های مورد بازید کافی نیست اما در همین عبارات کوتاه و مختصر، در بسیاری از موارد اشارات مهم از نظر محتوایی یا فنی یا حاشیه ای نسبت به محتوای یک کتاب یا نویسنده یا سطح کیفی کاغذ و چاپ، و حتی قطع و قیمت بیان شده است. چند نمونه از این گونه اشارات در بازدید از سی و یکمین نمایشگاه کتاب: الف) سؤال از مخاطب داشتن کتاب یا کتاب هایی خاص ب) اعلام نظر دربارۀ سنگین بودن کاغذ مصرف شده در کت خاص که امکان حمل یا مطالعۀ آن را دشوار می سازد ج) گران بودن کتب و توصیه به حل مسئلۀ کاغذ د) درصد ترجمه و تألیف در فعالیت برخی ناشران ه) اشاره به فعالیت های اخیر یک نویسنده و محقق در آثار یک فیلسوف غربی و) تصحیح توضیح یک ناشر دربارۀ سخنی از یک رئیس جمهور غربی ز) اشاره به ترجمه های قدیمی از متون مربوط به ادیان ۴) از دیگر نکات مهم و قابل توجه در بازدید اخیر، پرسش از برخی غرفه های مربوط به جریان متعهد نشر بود که به ایشان توضیح داده شد این غرفه ها در راهروهای دورتر از محدودۀ مورد بازدید، قرار گرفته اند. اما این عدم حضور در محدودۀ بازدید، مانع از تأکید و توصیۀ معظم انقلاب ی به وم تقویت و حمایت از این جریان مؤمن انقل نشر نمی شود. همین تأکید در سخنان ایشان در جمع محدود برخی مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد ی در پایان بازدید به صورتی مؤکد تکرار می شود. ۵) پس از پایان بازدید غرفه ها، همانند سال های دیگر، حضرت آیت الله دقایقی چند در جمع محدود و معدودی متشکل از و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد ی و برخی مدیران ارشد نمایشگاه کتاب و مصلای تهران و چند تن از مسئولان ارشد دفتر ی به بیان نظرات و دیدگاه های خود دربارۀ نمایشگاه و وضع کتاب و نشر پرداخته و توصیه ها و دستورات اکید در برخی موضوعات مرتبط را به مسئولین مربوطه بیان می کنند. از آنجا که این توصیه ها و دستورات مستقیماً برای اجرا به مسئولین مربوطه بیان شده، از انتشار آن در این گزارش می گذرم و تنها به بیان سرفصل های مهم این بیانات بسنده می شود. بیانات معظم له عمدتاً شامل چهار حوزه بود: اول: وضع فعلی نشر کتاب که شامل اشاراتی به برخی نواقص موجود و وم ایفای نقش قوی تر هدایتی و نظارتی به منظور بهبود نشر کتاب از نظر کمیت و کیفیت و همچنین قابلیت بسیاری از ناشران، نویسندگان و مترجمان جوان تر در هماهنگی با اه و سیاست های نظام است. دوم: وم حمایت از جریان مؤمن و انقل و متعهد فعّال در عرصۀ نشر کتاب سوم: تأکید بر اهمیت نقش کتاب و ماندگاری کتاب علی رغم گسترش رسانه های جدید چهارم: اهمیت کتاب و کتاب خوانی در همۀ سطوح خصوصاً ک ن و نوجوانان ۶) اما آنچه از مجموع این بازدید برای گروه ها و اقشار مختلف قابل نتیجه گیری است: ۶-۱- برای عموم مردم: توجه و توصیه به کتاب و کتاب خوانی ۶-۲- برای مؤلفان و مترجمان: توصیه به انتخاب کتاب های مفید و هدایت کننده برای تألیف و ترجمه ۶-۳- برای ناشران: دلگرمی از توجه معظم انقلاب به عرصۀ کتاب و نیز توصیه به دقت در ارتقای سطح کمّی و کیفی کتب منتشره و همچنین رعایت وضع مخاطب از نظر گرانی کتاب ها ۶-۴- برای جریان متعهد نشر انقلاب ی: دلگرمی و وم همت و تلاش بیشتر ۶-۵- برای رسانه ها و فعالان عرصۀ فرهنگی: تبلیغ و ترویج کتب مفید و هدایت کننده ۶-۶- و برای مسئولان و مدیران فرهنگی: الف) وم تلاش برای حفظ و صیانت از اصول و معارف دینی و انقل و اخلاقی در انتشار کتاب ب) حل مشکلات عرصۀ نشر از نظر کاغذ، چاپ و کیفیت انتشار ج) حمایت از جریان مؤمن و انقل در عرصۀ کتاب و امید که سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب در سال ۱۳۹۸ نمایشگر نشانه های روشن از تحقق این توصیه ها و تأکیدات معظم انقلاب ی باشد. ان شاءالله